Zwartwordende wasplaat
Sneeuwzwammetje
Vuurzwammetje 
Weidewasplaat 
Puntmutswasplaat 
Papegaaizwammetje 
Papegaaizwammetje
Scharlaken wasplaat 
Grauwe wasplaat 
Hooiland wasplaat 
Duinwasplaat 

De orchideeën onder de paddenstoelen

Nog zo’n bijzondere plek waar paddenstoelen groeien zijn oude zeedijken, duingraslanden en hooilanden. Wel stellen deze soorten hoge eisen aan hun groeiplaats. alleen oude schrale (onbemeste) graslanden met een goed ontwikkelde moslaag komen in aanmerking. Hier groeien soorten als de wasplaten ook wel de orchideeen onder de paddestoelen genoemd. En dat is niet zo vreemd als je de heldere, felle kleuren van deze zwammetjes ziet. Vaak groeien ze er samen met satijnzwammen, knotszwammen en aardtongen. 

-Zwartwordende wasplaat -Vuurzwammetje -Sneeuwzwammetje -Papagaaizwammetje

-Puntmutswasplaat -Hooilandwasplaat -Weidewasplaat -Elfenwasplaat -Duinwasplaat

-Kabouterwasplaat -Geurende wasplaat-Kleverige wasplaat

-Verkleurende wasplaat -Ridder wasplaat -Bruine wasplaat -Grauwe wasplaat