De Oosterschelde met Zeelandbrug
Bruinvissen komen steeds vaker voor in de Oosterschelde
Scheepswrakken bij de oude veerhaven van Katseveer 
Tureluur
Plan Tureluur ook wel de vogelboulevard van Zeeland genoemd
Parende Kluten
De uitkijktoren in plan Tureluur 
Lepelaars fouragerend in de Plunjepolder
De karrenvelden bij de Plompetoren 
De monding van de Oosterschelde met de Stormvloedkering

Het grootste en natste nationale park van Nederland

Nationaal park de Oosterschelde is met zijn 350 km² het grootste nationaal park van ons land. En na de Waddenzee het belangrijkste vogelgebied in Nederland. Het is een uniek en dynamisch natuurgebied, een wereld van wind en water, schorren en slikken. Dankzij de afwisseling van eb en vloed en die van zout en zoet water leven hier duizenden soorten vogels, planten en dieren. Zowel boven als onder water. Want ook Zeehonden en Bruinvissen hebben hun plekje gevonden in de Oosterschelde. En wereld beroemd zijn natuurlijk onze mosselen, oesters en kreeften. Maar ook vogels eten hier graag, in het voor en najaar maken 100.000-en vogels een tussenstop om hier op te vetten voor hun verre reizen. Zo is de Oosterschelde een thuis, een overwinteringsplaats, een kraamkamer en een wegrestaurant tegelijk.