Harlekeintjes in de duinen van Schouwen 
Harlekein
Brede orchis
Grote keverorchis
Rietorchis / Vleeskleurige orchis
Soldaatje 
Hondskruid
Bijenorchis
 Bergnachtorchis / Bleek bosvogeltje
Duinwespenorchis
Poppenorchis / Bokkenorchis 
Groen knolorchis
Duinwespenorchis 
Herfstschroeforchis 

Een beetje kleur in de Zeeuwse klei

Bij orchideeën denk je meestal niet gelijk aan Zeeland. Maar op Zuid-Limburg na is Zeeland de provincie die de meeste soorten orchideeën telt. In Zeeland komen wel 20 verschillende soorten voor, in heel Nederland groeien er 30 soorten. Onze provincie is dan ook een belangrijke groeiplaats voor deze plantengroep. Veel van deze orcideeën zijn zeldzaam en dan ook beschermd. Ze groeien lang niet overal en zijn kritisch op hun groeiplaats. Ze houden van vochtige, voedselarme grond, zoals onbemeste hooilandjes en natte duinvalleien. Verdroging en overbemesting zijn dan ook de oorzaak van de achteruitgang van veel soorten orchideeën.

Wil je ook eens genieten van al deze soorten orchideeën loop dan eens een rondje over de Schotsman aan het Veersemeer of door de Braakman op Zeeuws vlaanderen. In de maanden april, mei, juni en juli zijn veel van deze soorten bloeiend te vinden. Zou zeggen geniet ervan maar dan wel op de plek waar ze staan.

-Harlekijn -Brede orchis – Hondskruid -Gevlekte orchis -Grote keverorchis

 -Bijenorchis -Poppenorchis -Bokkenorchis -Groenknolorchis -Brede wespenorchis

Vleeskleurige orchis -Duinwespenorchis -Soldaatje-Bleek bosvogeltje-Bergnachtorchis

-Moeraswespenorchis -Bosorchis -Rietorchis -Herfstschroeforchis