Zonsopkomst boven de Moer met ochtend nevels boven het gebied.
Kolgans een talrijke overwinteraar in de Moer
Boksende Hazen in het vroege voorjaar
Grondnevels in het vroege voorjaar
De Grutto ook wel de koning van de Weidevogels
Een mannetje Kievit, te herkennen aan zijn lange kuif
Parende Scholeksters
Het akkerreservaat bloeit op zijn mooist eind mei begin juni.
De weilanden in bloei met Ratelaar en Rode klaver 
In de bloeiende Zulte kun je de rups van de Astermonnik vinden.
Karakteristieke zilte vegetatie op de bonkige oude klei 
Herfst in de Moer 

Het grootste openlucht museum van Zeeland

De Yerseke Moer is één van de meest waardevolle natuur- en cultuurlandschappen van Zeeland. Een gebied waar nat en zout de dienst nog uitmaken. In de middeleeuwen werd  hier veen gewonnen, om er zout uit te winnen. Om bij het veen te komen moest er eerst een laag klei verwijderd worden. Die daarna weer werd teruggegooid, hierdoor heeft de Yerseke Moer zijn hollebollig karakter gekregen. Door het kwelwater uit de Oosterschelde hebben de oude graslanden een zout karakter. Waardoor er  veel zeldzame zilte planten groeien die je ook op de schorren aantreft. Naast planten groeien er ook veel zeldzame soorten paddestoelen zoals de wasplaatjes.

Ook is het een bijzonder rijk vogelgebied en in het voorjaar broeden er diverse soorten weidevogels. Zoals de Grutto, Kievit en Tureluur, maar ook nog een echt Zeeuws bolwerk van Veldleeuwerik en Gele kwikstaart. In de winterperiode overwinteren er duizenden Smienten en diverse soorten winter ganzen.