De weel aan de Valdijk een restant van een oude dijk doorbraak
Wie geluk heeft komt hem tegen, de Steenuil. 
Lente op de Valdijk met bloeiende Madaliefjes 
Deze Heggenmus doet zijn naam eer aan in het Heggenreservaat
Voorjaar op de Valdijk
Close up van een Meidoorn bloempje 
Heggenrank is veelvuldig te vinden in het gebied
Zonneharp op de Valdijk
Herfst kleuren op de Valdijk

Het drielandenpunt van Zeeland

Het Drielandenpunt, ligt dat niet in Limburg? Zeker waar, maar Zuid-Beveland heeft er óók een. Het ligt namelijk op de Valdijk nabij Nisse. De “drie landen” die hier elkaar ontmoeten is eigenlijk de geschiedenis van Zeeland in een notendop. Je kunt van deze plek de strijd met het water zien in de vorm van de oude zeedijk met een dijkdoorbraak en kolkgat waaruit de weel aan de Valdijk is ontstaan. Richting het zuiden kijk je over de de zgn. nieuwe polders die zijn aangelegd tijdens de grootschalige herverkaveling in de jaren zestig. Kijkend naar het westen zien we hoe het Zeeland eruit zag van voor de herverkaveling. Je vind er kleine akkertjes en boomgaarden, oude Zeeuwse boerderijen met hoogstam fruitbomen, knotwilgen en drinkputten. En natuurlijk ook de karakteristieke meidoorn hagen in het Heggenreservaat nabij Nisse.

In het voorjaar is het een waar genot om hier te lopen in de zoete geur van de bloeiende meidoorns. Je hoort er nog koerende Zomertortels, de Koekoek en de Spotvogel. Oude tijden herleven hier nog.