Opkomend tij in de Westerschelde
De bron van de Schelde in Frankrijk
Het stroomgebied van de rivier de Schelde 
Zonsopkomst boven de haven van Antwerpen 
Fouragerende steltlopers op de slikken van de Westerschelde
Grijze zeehond, we zien hem steeds vaker in de Schelde
Kustverdedigings werken aan de Schelde oever nabij Baarland
Paulina schor in Zeeuws-Vlaanderen
Visdief
Fort Ellewoutsdijk 
De kerncentrale van Borselle 
Fort Rammenkens, met de grootste en oudste groeiplaats van Muurbloem in Nederland
De monding van de Westerschelde bij Vlissingen 

Langs de boorden van de Schelde

De rivier de Schelde is 335 km lang en ontspringt op het plateau van Saint-Quentin in het noorden van Frankrijk. Al slingerend baant zij zich en weg door Frankrijk en Belgie. Vanaf de stad Gent is de getijdewerking al volop aanwezig en word er gesproken van de zeeschelde. Net voorbij Antwerpen nabij Bath gaat zij de grens over en spreekt men van een zeearm. In de Westerschelde heeft het getij nog vrij spel en tweemaal per dag vallen grote oppervlakken slikken en platen droog. Welke voedsel bieden aan duizenden steltlopers en andere  watervogels. Maar ook onderwater is de Westerschelde belangrijk, zoals voor de Zeehonden die de zandplaten gebruiken om er te kunnen rusten. Maar ook prachtige schorrengebieden zoals het bekende Land van Seaftinge en minder bekende schorrengebiedjes zoals het Zuidgors en en het Paulinaschor. Maar ook aan de binnenkant van de dijk is er nog genoeg te vinden, zoals de diverse nieuwe natuurgebieden. Enkele pareltjes zijn de Coudorpeinlaag bij Ellewoutsdijk en de Sintjacobspolder nabij Baarland.